L’anxova o seitó

Coneguda dins del país amb diferents noms segons la regió, l’anxova és un peix molt apreciat a casa nostra, ja sigui fresca o en conserva. Catalunya: anxova o seitó País Basc: antxoa o bokarte Andalusia: boquerón Cantábric i Galícia: anchoa o bocarte València i Balears: seitó o aladroc   Aspectes zoològics de les anxoves Les anxoves […]

Continuar llegint

Pesca de l’anxova

Tècniques de pesca de l’anxova Les anxoves són peixos amb hàbits gregaris que s’organitzen en bancs. Passen la major part del temps a profunditats de 150 metres pujant a la superfície a la nit per menjar. La pesca de l’anxova s’aprofita d’aquestes costums. Les tècniques més utilitzades per a la pesca de l’anxova són la […]

Continuar llegint

Mètodes de Conservació de l’Anxova. Conserves i Semiconserves.

Conservació dels aliments Els aliments frescos tenen una vida molt curta ja que de forma natural es degraden i s’alteren. Aquests processos de degradació són causats per l’acció de determinats microorganismes que es troben arreu, fins i tot en el propi aliment. Les tècniques de conservació dels aliments consisteixen en eliminar o evitar el desenvolupament […]

Continuar llegint