Política de Confidencialitat

Salaons Solés S.A. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat i seguretat, d’acord amb el que estableix la llei de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

 

Dades generals d’aquest lloc web:

Salaons Solés, S.A.  (CIF: A-17.124.488)
Avda. Closa d’en Llop, 40 – 17130 L’ESCALA (Girona)
[email protected]

 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a Salaons Solés S.A., siguin incorporades a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats.

 

L’afectat pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant notificació escrita o per email a l’adreça a dalt indicada.